Goed om te weten

  • Een mediation bestaat  uit gemiddeld 3 tot 5 bijeenkomsten van elk 1,5 tot 2 uur.
  • Het meditiontarief is niet afhankelijk van het resultaat. Meestal betalen de deelnemers ieder de helft van de kosten, maar u kunt ook andere afspraken maken over de verdeling van de kosten.
  • De kosten voor arbeidsconflictbemiddeling worden vaak betaald door de werkgever. Ook dan blijft de mediator onpartijdig, onafhankelijk en neutraal. Het maakt voor de inzet van de mediator en voor het resultaat van de mediation geen enkel verschil wie de kosten betaalt.
  • Hebt u een rechtsbijstandverzekering, informeer dan bij uw verzekeraar of de kosten voor mediation worden vergoed.
  • Voor bijzondere situaties is maatwerk mogelijk.

Tarieven per uur inclusief btw

Individuele intake
€ 100,-
Mediation € 150,-

Nalatenschapscoaching

€ 100,-

Begeleiding één persoon

€ 100,-

Begeleiding meerdere personen

€ 150,-
Bijkomende werkzaamheden * € 100,-
Reiskosten       € 0,30 p/km
Reistijd ** € 50,-
Evt. kosten derden ***

afhankelijk van situatie en tarief derde

*   Bijkomende werkzaamheden zijn noodzakelijke werkzaamheden naast het voeren van de gesprekken. Hierbij kunt u denken aan tussentijds telefonisch contact, e-mailverkeer en verslaglegging.

**  Bij reisttijd van meer dan één uur enkele reis volgens de ANWB routeplanner, wordt de volledige reistijd in rekening gebracht.

*** In voorkomende gevallen kunnen deskundige derden worden ingeschakeld, bijvoorbeeld een notaris of financieel expert. Inschakeling van derden gebeurt uitsluitend met uw toestemming.

© de Knoop mediation en nalatenschapscoaching