Tarieven per uur 

Goed om te weten

  • Een mediation bestaat  uit gemiddeld 3 tot 5 bijeenkomsten van elk 1,5 tot 2 uur.
  • Het tarief is niet afhankelijk van het resultaat. Meestal betalen de deelnemers elk de helft van de kosten, maar u kunt ook andere afspraken maken over de verdeling van de kosten.
  • De kosten voor arbeids-conflictbemiddeling worden vaak betaald door de werkgever. Ook dan blijft de mediator onpartijdig, onafhankelijk en neutraal. Het maakt voor de inzet van de mediator en voor het resultaat van de mediation geen enkel verschil wie de kosten betaalt.
  • Hebt u een rechtsbijstandverzekering afgesloten, informeer dan bij uw verzekeraar of de kosten voor mediation worden vergoed.
  • Voor bijzondere situaties is maatwerk mogelijk.

Hieronder staan onze uurtarieven voor particulieren  en bedrijven. De tarieven zijn gelijk: het verschil is de BTW.

    

Particulieren

Bedrijven  
Individuele intake
€ 121,- € 100,-
Mediation € 150,- € 123,97
Bijkomende werkzaamheden * € 121,- € 100,-
Begeleiding bij samenwerking (één persoon) € 121,- € 100,-
Begeleiding bij samenwerking (meerdere personen) € 150,- € 123,97
Reiskosten       € 0,30 p/km € 0,30 p/km
Reistijd ** € 54,45 € 45,-
Evt. kosten derden ***

afhankelijk van situatie en tarief derde

afhankelijk van situatie en tarief derde    

*   Bijkomende werkzaamheden zijn noodzakelijke werkzaamheden van onze mediators naast het voeren van de mediationgesprekken. Hierbij kunt u denken aan telefonisch contact, e-mailverkeer en verslaglegging.

**  Bij reisttijd van meer dan één uur enkele reis, brengen wij de volledige reistijd in rekening.

*** Definitieve vaststellingsovereenkomsten worden veelal opgesteld in samenwerking met deskundige derden zoals financieel experts. Inschakeling van derden gebeurt uitsluitend met uw toestemming.

© de Knoop mediation