Arbeidsconflict

Een arbeidsconflict geeft stress.
U voelt zich niet voldoende gewaardeerd, gehoord, gezien. U denkt soms dat de ander geen rekening met u houdt, misschien zelfs dat de ander zich inspant om u dwars te zitten.

Bij een conflict is het belangrijk om in gesprek te blijven met de ander. Soms lukt dat niet meer. Dan kan mediation helpen.
Tijdige interventie kan ziekteverzuim voorkomen

Een arbeidsconflict kan grote gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk om in een vroeg stadium met elkaar in gesprek te gaan. Liefst voordat een gespannen situatie op uw werk een echt conflict is geworden. Door tijdige interventie van een mediator kan ziekteverzuim worden voorkomen. Als er al sprake is van verzuim, kan ik als mediator bijdragen aan het voorkomen van verdere escalatie en is vaak een snelle terugkeer in het arbeidsproces mogelijk.  

© de Knoop mediation en nalatenschapscoaching