Wat doet de mediator?

Soms lukt het niet meer om goed met elkaar in gesprek te komen. Hoe u uw best ook doet, u lijkt elkaar niet meer te begrijpen. Mogelijk is er iets gebeurd dat tussen u in is komen te staan. Misschien hebt u het gevoel dat de ander geen rekening met u houdt. U voelt zich niet gehoord, gezien of gewaardeerd. Mediation kan dan uitkomst bieden.  

Als mediator zorg ik er voor dat er een ander gesprek tot stand komt. Want u hebt vast allebei op uw eigen manier uw best gedaan om de situatie te verbeteren. En toch is dat nu nog niet gelukt. Door op een andere manier met elkaar in gesprek te gaan, krijgt u andere informatie. En dat leidt vaak tot oplossingen.

Mediation werkt als u zich wilt inspannen om de situatie te veranderen. Als u niet meer of niet meer goed met elkaar praat en u wilt dat allebei veranderen, dan kan ik  veel voor u betekenen. Dat u er mogelijk tegen op ziet en er misschien nog niet zoveel vertrouwen in hebt, is geen belemmering. Maar als één van u zich (nu nog) echt niet wil inspannen om samen een goede oplossing te vinden, dan is mediation op dit moment waarschijnlijk nog weinig succesvol.

Mediation heeft drie voorwaarden:

  1. Vrijwilligheid
  2. Vertrouwelijkheid
  3. Onafhankelijkheid

Vrijwilligheid

Deelname aan mediation is vrijwillig.  Het is belangrijk dat u aan de mediation deelneemt, omdat u verwacht dat de mediator u verder kan helpen. En dat u zich ook wilt inzetten om de mediation tot een succes te maken. 

Vertrouwelijkheid 

Alles wat in de mediation wordt besproken, blijft vertrouwelijk. Die geheimhouding blijft ook bestaan na afloop van de mediation. 

Onafhankelijkheid

Als mediator ben ik onpartijdig, onafhankelijk en neutraal. Ik waardeer alle deelnemers en hun inbreng gelijk. Ik begeleid bij het vinden van een oplossing en heb geen eigen belang bij het resultaat van de mediation. Ik neem geen standpunt in over mogelijke oplossingsrichtingen.

© de Knoop mediation en nalatenschapscoaching