Wat is mediation?

Mediation is een goede manier om ruzies te beëindigen of te voorkomen. De mediator zorgt er voor dat een goed gesprek tot stand komt tussen u en de ander. In dat gesprek spreekt u uit wat voor u echt belangrijk is. En u hoort wat voor de ander echt belangrijk is. Onder beleiding van de mediator vindt u vanuit die belangen met elkaar de beste oplossing.

Deelname aan mediation is vrijwillig. Alles wat u bespreekt, blijft vertrouwelijk. De mediator is onpartijdig, onafhankelijk en neutraal. De mediator waardeert alle deelnemers en hun inbreng gelijk. De mediator begeleid  bij het vinden van een oplossing die voor alle deelnemers het beste is en heeft geen eigen belang bij het resultaat van de mediation. De mediator neemt geen standpunt in over mogelijke oplossingsrichtingen.

Een korte test geeft een indruk of mediation in uw situatie succesvol kan zijn.

Mediation werkt als u zich wilt inspannen om de situatie te veranderen. Als u niet meer of niet meer goed met elkaar praat en u wilt dat allebei veranderen, dan kan mediation veel voor u betekenen. Dat u er mogelijk tegen op ziet en er misschien nog niet zoveel vertrouwen in hebt, is geen belemmering. Maar als één van u zich echt (nu nog) niet wil inspannen om samen een goede oplossing te vinden, dan is mediation op dit moment waarschijnlijk nog weinig succesvol.

Hebt u vragen of mediation u kan helpen, doe dan de test of neem vrijbijvend contact op.

© de Knoop mediation en nalatenschapscoaching