Een medisch conflict

In de relatie tussen beroepsbeoefenaar en cliënt is vertrouwen essentieel. Soms staat dat vertrouwen onder druk.

Mogelijk is er iets fout gegaan. Mogelijk is de behandeling uitstekend uitgevoerd en is het resultaat toch niet naar wens. Hoe gaat u hierover met elkaar in gesprek?

Een goed gesprek is soms niet gemakkelijk 

Niet ieder handelen leidt tot het gewenste resultaat. Als cliënt wilt u uw zorgverlener vertellen wat u vindt van zijn handelen, maar u weet nog niet goed hoe. Mogelijk overweegt u een klacht in te dienen of hebt u dat gedaan. Als beroepsbeoefenaar wilt u vanuit uw professionele verantwoordelijkheid in gesprek blijven met uw cliënt. Mogelijk is tegen u een klacht ingediend. Ook dan kan mediation uitkomst bieden. 

In een behandelrelatie komen verwachtingen niet altijd uit. Ook met de beste bedoelingen en met het meest professionele handelen kunnen situaties anders uitpakken dan gewenst. Goede communicatie kan veel leed verzachten: voor u als cliënt en voor u als beroepsbeoefenaar. Mediation kan daarbij behulpzaam zijn. Ook als er een klachtprocedure of tuchtrechtelijke procedure is gestart. 

© de Knoop mediation