Ouderschapsplan

Voor kinderen is belangrijk dat zij zich ook na de scheiding veilig voelen bij allebei hun ouders. Daarvoor zijn duidelijke afspraken en goede communicatie tussen de ouders essentieel. Bij een scheiding is dat vaak nog niet gemakkelijk. Mediation kan dan uitkomst bieden.

Ouders van minderjarige kinderen zijn wettelijk verplicht om bij hun scheiding een ouderschapsplan op te stellen. Die verplichting geldt voor alle ouders met gezamenlijk gezag, ook als u niet met elkaar bent getrouwd. 

In het ouderschapsplan staan onder andere afspraken over:

  • Hoe u de zorg voor de kinderen en de opvoedingstaken verdeelt.
  • Hoe u de omgang met de kinderen vormgeeft. Wanneer zijn de kinderen bij welke ouder? Wie haalt de kinderen uit school?
  • Hoe u elkaar informeert en raadpleegt over belangrijke zaken. Naar welke school gaat uw kind? Wie neemt welke beslissingen inzake medische kwesties?
  • De kosten van de verzorging en opvoeding van uw kind(eren).

Kinderen hebben het recht betrokken te worden bij de afspraken die u in het ouderschapsplan met elkaar maakt. Als ouders houdt u zo goed mogelijk rekening met hun wensen en verlangens. De stress van de scheiding kan maken dat het niet zo goed lukt om hierover met elkaar en met de kinderen in gesprek te gaan. De mediator kan daarbij helpen.

© de Knoop mediation